Các trang web dạng mục lục (directory)

EatOutBay.com Eat Out Bay là trang web có thể nói dành cho ai thích đi ăn nhà hàng đặc biệt là nhà hàng Việt trên đất Mỹ.  Họ hiện tại có số lớn địa chỉ và thông tin liên lạc cần thiết đến các nhà hàng….Continue Reading →

Trang web tin tức tiếng Việt/Anh

TinTucExpress.com Trang này cũng có tin đưa từ video của các đài nhưng TinTucExpress viết thành một bài viết giới thiệu đến người xem về đài đưa tin và bài viết được viết bằng tiếng Anh.  Khi xem video tin tức của đài nào thì nhấn vào…Continue Reading →

Các trang web tin tức Việt

TinTucBay.com Tin Tuc Bay.com cũng là trang web tin tức nhưng mà hình thức có hơi khác.  Họ không có tin video, họ chỉ có tin được tóm lại từ tin Mỹ.  Nói đúng ra họ chủ yếu đưa những tin nỗi bật…Continue Reading →